Accelerometer Features

Wykrywanie odłączania – Zdarzenie zostanie wygenerowane, gdy Lokalizator zostanie odłączony od zewnętrznego źródła zasilania lub ponownie podłączony.

  • Tryby wykrywania odłączania :
  • Proste – wykrywanie odłączania wyłącznie na podstawie napięcia zewnętrznego. Stosowany w samochodach gdzie napięcie zasilania nie jest zależne od zapłonu.
  • Zaawansowane – wykrywanie odłączenia na podstawie zewnętrznego napięcia i akcelerometru. Stosowany w samochodach, w których po wyłączeniu zapłonu następuje odłączenie napięcia zasilania.

Wykrywanie Holowania – Funkcja wykrywania holowania pomaga informować kierowcę o nieoczekiwanym ruchu samochodu podczas gdy jest zaparkowany. Lokalizator generuje zdarzenie podczas holowania lub podnoszenia samochodu.

Wykrywanie wypadku – Jeśli funkcja Crash Detection jest włączona, monitoruje przyspieszenie na każdej osi, co pomaga wykryć wypadek. Wartości progowe i czas trwania są ustawiane w zależności od wielkości uderzenia wymaganej do wykrycia. Lokalizator może wykryć zdarzenia od lekkiego dotknięcia urządzenia po poważny wypadek.
Jeśli śledzenie awarii jest wyłączone, w przypadku przekroczenia wartości czasu trwania (ms) i wartości progowej (mg) zostanie wygenerowany tylko jeden ostateczny zapis awarii.