System lokalizacji GPS zlokalizujmnie.pl współpracuje z systemem poboru opłat e-TOLL. Wszystkie nasze urządzenia przeszły pozytywny proces certyfikacji i zostało dopuszczone do współpracy z systemem e-TOLL, a firma ADAMPOLNET stała się oficjalnym operatorem ZSL/OBU.

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie zbudowane, wdrażane, utrzymywane i nadzorowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w celu realizacji poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych elektroniczny pobór opłat obowiązuje w Polsce na autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu oraz wybranych drogach krajowych. Wszystkie przychody z systemu e-TOLL trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego. Zostają one przeznaczone na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz na modernizację istniejącej infrastruktury drogowej.

System oparty jest o technologię wyznaczania pozycji użytkownika przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego z wykorzystaniem wirtualnych bramownic.

Każdy użytkownik pojazdu, zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusu powinien przekazywać dane lokalizacyjne do systemu e-TOLL

Więcej informacji na stronie: https://etoll.gov.pl