iButton Read Notification

Parametr kontroli wyjścia umożliwia użytkownikowi określenie, które z wyjść cyfrowych (DOUT) będzie migotać w odpowiedzi na wykrycie iButtona. Po podłączeniu iButtona, wybrane DOUT będzie migać przez określony czas, skonfigurowany za pomocą parametru DOUT ON Duration. Parametr sprawdzania listy iButton konfiguruje, czy urządzenie ma uwzględniać jedynie identyfikatory iButton znajdujące się na wcześniej zdefiniowanej liście. Na przykład, gdy parametr ten jest ustawiony na „Włączony”, urządzenie nie będzie aktywować migotania DOUT, chyba że iButton znajduje się na liście iButton.

Opcja iButton Read Notification jest dostępne w Ustawienia >> Lokalizatory >> ikona Edytuj przy konkretnym urządzeniu.

W przypadku przyłożenia iButtona, lokalizator może aktywować trzy wyjścia cyfrowe, tj. DOUT1, DOUT2 oraz DOUT3. Dodatkowo istnieje opcja umożliwiająca ustawienie, aby lokalizator reagował jedynie na przypisane lub zdefiniowane iButtony. Ponadto, istnieje opcja, która pozwala na reakcję lokalizatora tylko wtedy, gdy zapłon jest włączony.

Jeśli parametr Zależność od zapłonu jest aktywowany, wyjście zostanie uruchomione jedynie wtedy, gdy zapłon jest wyłączony (o ile iButton znajduje się również na liście, jeśli sprawdzanie listy iButton jest aktywowane). Przykładowe scenariusze kontroli wyjścia po wykryciu przycisku iButton (o ile opcja Kontrola wyjścia jest ustawiona na „Brak” – wszystkie poniższe kroki są pomijane):

 1. Jeśli zarówno Sprawdzanie listy iButton, jak i Zależność od zapłonu są wyłączone – Wyjście zostanie aktywowane.
 2. Jeśli Sprawdzanie listy iButton jest aktywowane, a opcja Zależność od zapłonu jest wyłączona – Wyjście zostanie aktywowane tylko wtedy, gdy iButton znajduje się na liście.
 3. Jeśli Sprawdzanie listy iButton jest wyłączone, ale opcja Zależność od zapłonu jest aktywowana – Wyjście zostanie aktywowane jedynie wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.
 4. Jeśli zarówno Sprawdzanie listy iButton, jak i Zależność od zapłonu są aktywowane – Wyjście zostanie aktywowane, jeśli iButton znajduje się na liście i zapłon jest wyłączony.

Parametry powiadomienia iButton Read:

 • Sterowanie wyjściami – dostępne ustawienia scenariuszy dla modułu Aktywacja/dezaktywacja wyjścia cyfrowego.
 • Czas trwania DOUT ON – wartość w sekundach, przez jaki czas DOUT1/DOUT2 ma być aktywne.
 • Sprawdzanie listy iButton – parametr konfiguruje, czy urządzenie odczytuje identyfikatory iButton z listy, czy nie.
 • Zależność od zapłonu — wyjście zostanie uruchomione tylko wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.

Jedną z zaimplementowanych funkcji w urządzeniach do zarządzania flotą jest protokół danych 1-Wire, który można wykorzystać do odczytu iButton.

Jest to najprostszy sposób na wdrożenie autoryzacji kierowcy w pojazdach. Czytniki 1-Wire iButton świetnie sprawdzają się w następujących przypadkach:

 • Immobilizer – uniemożliwia komukolwiek uruchomienie pojazdu bez uprzedniego zeskanowania przycisku iButton.
 • Autoryzowane prowadzenie pojazdu — śledź, kto prowadzi Twój pojazd, zgodnie z identyfikatorem iButton ID, którego używa do uwierzytelnienia.
 • AutoGeofencing – daje możliwość sprawdzenia, kiedy samochód opuszcza spersonalizowane obszary bez autoryzacji iButton.