1-Wire iButton

Jedną z zaimplementowanych funkcji w urządzeniach do zarządzania flotą jest protokół danych 1-Wire, który można wykorzystać do odczytu iButton.

Jest to najprostszy sposób na wdrożenie autoryzacji kierowcy w pojazdach. Czytniki 1-Wire iButton świetnie sprawdzają się w następujących przypadkach:

  • Immobilizer – uniemożliwia komukolwiek uruchomienie pojazdu bez uprzedniego zeskanowania przycisku iButton.
  • Autoryzowane prowadzenie pojazdu — śledź, kto prowadzi Twój pojazd, zgodnie z identyfikatorem iButton ID, którego używa do uwierzytelnienia.
  • AutoGeofencing – daje możliwość sprawdzenia, kiedy samochód opuszcza spersonalizowane obszary bez autoryzacji iButton.

Instalacja

Aby podłączyć 1-Wire czytnik iButton, wystarczy podłączyć przewód sygnałowy 1-Wire z czytnika do styku 1-Wire Data w urządzeniu, a następnie podłączyć przewód uziemiający do tego samego uziemienia, co urządzenie.