Immobilizer

W przypadku wyłączonego sterowania DOUT, scenariusz będzie generował jedynie zdarzenia bez aktywacji wyjścia cyfrowego. W przypadku włączonego sterowania DOUT, DOUT1/DOUT2 zostaną włączone po uruchomieniu zapłonu (gdzie źródło zapłonu jest skonfigurowane na 1). Po podłączeniu dowolnego identyfikatora iButton (lub karty RFID), DOUT1/DOUT2 zostaną wyłączone. Po skonfigurowaniu identyfikacji iButton, źródło zapłonu można wyłączyć (gdzie źródło zapłonu jest skonfigurowane na 0) nie dłużej niż przez 30 sekund; w przeciwnym razie należy ponownie przeprowadzić procedurę zabezpieczenia immobilizera. Jeśli parametr iButton List Check jest aktywny, autoryzacja zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy podłączony iButton znajduje się na liście iButton.

Opcja Immobilizer jest dostępne w Ustawienia >> Lokalizatory >> ikona Edytuj przy konkretnym urządzeniu.

Funkcja Immobilaizera znacząco zwiększa bezpieczeństwo pojazdu, umożliwiając konfigurację tak, że pojazd nie uruchomi się, jeśli nie zostanie przyłożony iButton. Ponadto, funkcja ta umożliwia identyfikację kierowców na podstawie iButtona, ponieważ w systemie można zarejestrować, któremu kierowcy przypisany jest dany iButton. Do tego celu służy opcja „Odblokuj tylko zdefiniowane”, którą koniecznie należy ustawić na włączoną, jeśli chcemy, aby tylko przypisane lub zdefiniowane iButtony były aktywne.

Od wersji oprogramowania 03.25.14 wprowadzono uwierzytelnianie iBeacon. Uwierzytelnianie iBeacon działa analogicznie do uwierzytelniania iButton. Aby korzystać z autoryzowanych iBeaconów, należy uzupełnić listę iBeaconów w konfiguratorze urządzenia.

Dzięki autoryzacji iBeacon funkcja immobilizera może być używana z urządzeniami, które nie posiadają dostępnego połączenia 1-wire.