Instalacja urządzenia FMC130

FMB130 to urządzenie posiadające wewnętrzną antenę GNSS i GSM. Urządzenie należy zamontować tak, aby napisy były skierowanr w stronę otwartego nieba (bez elementów metalowych). Obszar FMB130 z napisami pokazano na poniższym rysunku:

Podłączenie

Lokalizator FMB130 do podstawowego działania wymaga podłączenia trzech przewodów: Zasilania +10..30V DC (pin1), Masa GND (pin7) oraz Stacyjkę +12/24V po przekręceniu stacyjki DIN1/Ignition (pin5).

Lokalizator posiada wbudowane anteny wewnętrzne które nie wymagają podłączenia.

Lokalizator umożliwia podłączenie dodatkowych akcesoriów które rozbudowują urządzenie o dodatkowe funkcjonalności.

Zalecenia montażowe

 • Podłączenie przewodów
  • Przewody należy podłączyć gdy moduł nie jest podłączony.
  • Przewody należy mocować do stabilnych przewodów lub innych nieruchomych części. Wszelkie obiekty emitujące ciepło i/lub poruszające się powinny być trzymane z dala od przewodów.
  • Nie powinno być żadnych odsłoniętych przewodów. Jeżeli przy łączeniu przewodów usunięto izolację fabryczną, należy zastosować materiał izolacyjny.
  • Jeżeli przewody ułożone są na zewnątrz lub w miejscach, gdzie mogą zostać uszkodzone lub narażone na działanie ciepła, wilgoci, brudu itp., należy zastosować dodatkową izolację, a przewody nie powinny być luźne.
  • Nie wolno podłączać przewodów do komputerów pokładowych i jednostek sterujących.
 • Podłączanie źródła zasilania
  • Upewnij się, że po przejściu komputera samochodowego w tryb uśpienia, na przewodach zasilających może być nadal dostępne zasilanie. W zależności od samochodu może to nastąpić w ciągu 5 do 30 minut.
  • Po podłączeniu modułu zmierz ponownie napięcie czy nie spadło.
  • Zaleca się podłączenie do głównego przewodu zasilającego w skrzynce bezpiecznikowej.
  • Należy zastosować zewnętrzny bezpiecznik 3 A, 125 V.
 • Podłączanie przewodu pod stacyjkę
  • Koniecznie sprawdź czy jest to prawdziwy przewód zapłonowy tj. mi. moc nie zanika po uruchomieniu silnika.
  • Sprawdź, czy nie jest to przewód ACC (gdy kluczyk znajduje się w pierwszej pozycji, większość elektroniki pojazdu jest dostępna).
  • Sprawdź, czy zasilanie jest nadal dostępne po wyłączeniu któregokolwiek urządzenia pojazdu.
  • Zapłon jest podłączony do wyjścia przekaźnika zapłonu. Alternatywnie można wybrać dowolny inny przekaźnik, który ma moc wyjściową przy włączonym zapłonie.
 • Podłączenie przewodu masowego
  • Przewód uziemiający jest podłączony do ramy pojazdu lub metalowych części przymocowanych do ramy.
  • Jeśli przewód jest przymocowany za pomocą śruby, pętlę należy podłączyć no końcu przewodu.
  • Dla lepszego kontaktu zetrzyj farbę z miejsca podłączenia pętli.

ZWRÓĆ UWAGĘ! Podłączenie zasilania należy wykonać w punkcie sieci pokładowej pojazdu o bardzo niskiej impedancji. Te punkty w samochodzie to zaciski akumulatora. Dlatego zalecamy podłączenie zasilania FMC130 (przewody GND i POWER) bezpośrednio do zacisków akumulatora. Inną sensowną opcją jest podłączenie przewodów do głównego przewodu POWER znajdującego się wewnątrz skrzynki bezpieczników (jeśli go nie ma, to do zasilacza, w którym znajdują się bezpieczniki komputera pojazdu), przewód GND należy podłączyć w specjalnym miejscu przeznaczonym do podłączenia Komputer pojazdu GND. Podłączanie masy GND w dowolnym miejscu do masy samochodu jest niedopuszczalne, gdyż potencjały statyczne i dynamiczne na linii GND będą nieprzewidywalne, co może skutkować niestabilną pracą FMB130, a nawet jego awarią.

FMC130 można zamontować pod plastikowym panelem za przednią szybą, z naklejką skierowaną w stronę okna (niebo). Zaleca się umieszczenie FMC130 za deską rozdzielczą jak najbliżej okna. Dobry przykład rozmieszczenia anteny GNSS pokazano na poniższym obrazku (obszar w kolorze zielonym).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Ta wiadomość zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania FMC130. Stosując się do tych wymagań i zaleceń, unikniesz niebezpiecznych sytuacji. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i ściśle jej przestrzegać!

Urządzenie wykorzystuje ograniczone źródło zasilania SELV. Napięcie nominalne wynosi +12 V DC. Dopuszczalny zakres napięć wynosi +10..+30V DC.

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych, zaleca się transport urządzenia w opakowaniu odpornym na uderzenia. Przed użyciem urządzenie należy ustawić tak, aby widoczne były jego wskaźniki LED. Pokazują stan pracy urządzenia. Podłączając przewody złącza 2×6 do pojazdu należy rozłączyć odpowiednie zworki zasilania pojazdu

. Przed odłączeniem urządzenia od pojazdu należy odłączyć złącze 2×6. Urządzenie przeznaczone jest do montażu w strefie ograniczonego dostępu, niedostępnej dla operatora.

Wszystkie powiązane urządzenia muszą spełniać wymagania normy EN 60950-1.

Urządzenie FMC130 nie jest przeznaczone jako urządzenie nawigacyjne dla łodzi.