Tryby uśpienia

Usypianie odbiornika GPS pozwala na oszczędzanie energii akumulatora pojazdu. Dostępne są cztery tryby uśpienia: tryb GPS, GPS/GPRS,online i tryb pełne uśpienie.

Opcje usypiania są dostępne w Ustawienia >> Lokalizatory >> ikona Edytuj przy konkretnym urządzeniu

GPS uśpienie

Będąc w trybie uśpienia GPS, Lokalizator wyłącza moduł GPS i kontynuuje tworzenie nowych okresowych zapisów. W rezultacie zmniejsza się zużycie energii, co z kolei oszczędza akumulator pojazdu.

Lokalizator może przejść w tryb uśpienia GPS, jeśli taki tryb jest włączony. Liczenie limitu czasu trybu uśpienia rozpoczyna się, gdy urządzenie znajduje się na postoju. Po upływie limitu czasu i spełnieniu wszystkich warunków trybu uśpienia GPS, urządzenie przechodzi w tryb uśpienia.

GPS/GPRS uśpienie

Będąc w trybie głębokiego uśpienia, Lokalizator ustawia odbiornik GNSS w tryb uśpienia i wyłącza moduł GSM/GPRS (w związku z tym nie ma możliwości zdalnego wybudzenia urządzenia ). Pomimo zapisania zapisów z ostatnią znaną współrzędną i przesłania ich do serwera (moduł GSM/GPRS jest włączany do wysyłania danych, a następnie wyłączany), zużycie energii jest zmniejszane w celu oszczędzania akumulatora pojazdu.

Online uśpienie

W tym trybie urządzenie pracuje jak w trybie GPS/GPRS uśpienia, jednak bez wylogowywania się z sieci GSM. Część GSM pozostaje zasilana, co zwiększa zużycie energii.

Pełne uśpienie

Warunki przejścia w tryb ultra głębokiego uśpienia, w którym modem GPS i GSM są wyłączone, a funkcje urządzenia zawieszone w celu maksymalnego oszczędzania baterii, są takie same, jak wejście w tryb głębokiego uśpienia.
FMB130 wychodzi z trybu bardzo głębokiego uśpienia tylko wtedy, gdy akcelerometr wykryje DIN1 lub ruch.