Jamming GSM Detection

Gdy urządzenie wykryje zakłócanie sygnału GSM, aktywuje scenariusz Zagłuszanie. Następnie urządzenie rozpoczyna konfigurowalny limit czasu przed odpowiedzią, który ma na celu ograniczenie liczby fałszywych alarmów. Po upływie limitu czasu urządzenie generuje zapis zdarzenia.

Opcja Jamming jest dostępne w Ustawienia >> Lokalizatory >> ikona Edytuj przy konkretnym urządzeniu.

Scenariusz aktywuje się przez przełączenie przełącznika z opcji wyłączone na włączone.

W przypadku wykrycia zakłócania przez lokalizator, zostanie aktywowane wyjście DOUT1 lub DOUT2, zgodnie z wyborem dokonanym w ustawieniach.

Należy pamiętać, że ten scenariusz nie będzie działać w trybach Deep Sleep, Ultra Deep Sleep i Online Deep Sleep, ponieważ wyłączają one moduł GSM urządzenia w celu oszczędzania energii.

Bardziej wizualne wyjaśnienie można znaleźć w filmie nakręconym przez Teltonikę, wyjaśniającym przypadek użycia funkcji Jamming Detection: